Kiedy należy wykonać obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Instalacja elektryczna jest niezbędna w każdym mieszkaniu, na niej opiera się praca większości urządzeń, wykorzystywanych do codziennego funkcjonowania. To bardzo skomplikowany układ, składający się z kabli, przewodów i podzespołów, który może ulec awarii czy zużyciu. Warto zadbać, aby instalacja elektryczna sprawnie funkcjonowała, bo to zapewnia nie tylko wygodę, ale i bezpieczeństwo. Przegląd instalacji elektrycznej pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości i zminimalizować ryzyko zagrożeń pożarowych. Kiedy i w jaki sposób należy go wykonać?

Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu – czy jest niezbędny?

Wykonywanie przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu wynika z przepisów prawa budowlanego (art.62). Wykonuje się go w celu wykrycia wszelkich usterek, awarii oraz zużycia instalacji elektrycznej. Przeglądy są bardzo ważne, nie można ich zaniedbywać. Gwarantują sprawność urządzeń elektrycznych używanych w każdym domu, ale ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Niesprawna instalacja elektryczna może wywołać pożar, co często kończy się tragicznie dla mieszkańców. Wiele awarii jest widocznych natychmiast, ale są również takie, które powstają powoli, zagrażając bezpieczeństwo mieszkania. Dzięki regularnym przeglądom można szybko wykryć usterki i zapobiec ich pogorszeniu. Warto wykonywać Pomiary Elektryczne Wrocław, dzięki temu będzie można mieć pewność, że instalacja jest zdatna do dalszego użytku. Wskutek niesprawnej instalacji może dość do rozległego uszkodzenia mienia, w najgorszym przypadku do pożaru mieszkania. Warunkiem ubieganie się o ewentualne ubezpieczenie jest ważny aktualny protokół z przeglądu instalacji elektrycznej. Bez ważnych dokumentów firmy ubezpieczeniowe z góry odrzucą wniosek o wypłatę świadczenia. Brak ważnych przeglądów pociąga za sobą również wysokie kary finansowe.

Jak często należy wykonywać obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Polskie Prawo Budowlane wskazuje, ze przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz na pięć lat. Kontrola obejmuje:

• Ocenę sprawności stanu połączeń,

• Stan osprzętu,

• Zabezpieczenia i środki ochrony przed porażeniem

• Odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeglądy wykonywać częściej. Jest to szczególnie zalecane w budynkach, gdzie instalacja jest stara, wykonana wiele lat temu. Kontrolę należy przeprowadzić również wtedy, gdy budynek uległ uszkodzeniu podczas burzy czy silnego wiatru. Wszystkie niepojące sytuacje wymagają również skorzystania z pomocy Elektryk Wrocław Krzyki. Z jego pomocy należy skorzystać, gdy:

• Wystąpi przegrzewanie się korków,

• Pojawi się osmolenie wnętrza tablicy rozdzielczej,

• Wystąpi iskrzenie lub okopcenie w okolicach przyłączeń urządzeń elektrycznych.

W przypadku starych sieci elektrycznych, wykonanych z aluminium, może być potrzebny ich remont lub modernizacja. Można to ustalić w czasie przeglądu i umówić się na dogodny termin do przeprowadzenia niezbędnych prac.

Jak wygląda okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

Regularne przeglądy instalacji elektrycznych nie są kłopotliwe, nie zajmują dużo czasu. Warto tylko pamiętać, aby przegląd był wykonywany przez specjalistów, znających się na swoim fachu o posiadających odpowiednie uprawnienia. Elektryk Wrocław Krzyki dokonuje pomiarów za pomocą nowoczesnej aparatury, która jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości. Dzięki dużemu doświadczeniu jest w stanie nie tylko zauważyć usterki, ale również dokonać niezbędnych napraw. Przegląd składa się z dwóch części, tj.

• Oględziny – elektryk Wrocław sprawdza, czy zainstalowane urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa i nie posiadają widocznych uszkodzeń. Sprowadzany jest również stan ochrony przed porażeniem prądem oraz obecność elementów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru

• Próby i pomiary – za pomocą specjalistycznych urządzeń (mierników i próbników) elektryk bada, czy instalacja nie zagraża mieszkańcom. Ważnym etapem jest sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej.

Odbiór instalacji elektrycznej – protokół

Okresowy przegląd musi zostać potwierdzony protokołem odbioru instalacji elektrycznej, który powinien zawierać:

• Datę i miejsce sporządzenia protokołu,

• Pieczątkę firmy dokonującej przeglądu,

• Dane specjalisty wypełniającego dokument,

• Dane odbiorcy,

• Dane nieruchomości, w której dokonano przeglądu,

• Podpis elektryka,

• Podpis odbiorcy,

• Wyniki kontroli,

• Opis występujących usterek i termin ich usunięcia.

Ważny protokół jest dokumentem, który upoważnia do starania się o wypłatę ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną.

Kto może wykonywać przegląd instalacji elektrycznych?

Aby mieć pewność, że przegląd instalacji elektrycznej został prawidłowo wykonany, musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz specjalistyczne kwalifikacje, weryfikowane co 5 lat. Za przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach odpowiada właściciel lub zarządca budynku, do którego należy mieszkanie. Jest to najczęściej spółdzielnia lub wspólna mieszkaniowa, urząd gminy lub miasta. To w ich kwestii jest znalezienie dobrego elektryka, który sprawnie dokona przeglądu instalacji i zapewni bezpieczeństwo. Zapraszamy na naszą stronę https://elektryk24wroclaw.pl/pogotowie-elektryczne/ gdzie znajdziecie Państwo szeroką gamę usług elektrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *